BHPSZKOLENIA BHP i PPOŻ

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów, w formie instruktażu, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się na terenie naszej firmy lub u Klienta. W czasie szkolenia wykorzystujemy nowoczesne narzędzia szkoleniowe, ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki BHP i ppoż.

Uwaga!!!

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji, a także bez przeszkolenia w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy każdy pracodawca, osoba kierująca pracownikami, pracownik musi odbyć wymagane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W naszej ofercie szkoleniowej proponujemy:

 • Szkolenia wstępne dla wszystkich rodzajów stanowisk pracowniczych
 • Szkolenie BHP dla pracodawców
 • Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami
 • Okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
 • Okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych
  na stanowiskach robotniczych
 • Okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

W ramach obsługi BHP proponujemy, sporządzenie następujących dokumentów:

 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Opracowanie dokumentacji powypadkowej
 • Prowadzenie spraw BHP w zakładzie pracy

W ramach szkolenia BHP i ppoż, prowadzimy szkolenia z ochrony z podstawowych zasad ochrony przciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru w oparciu o kompetencje Inspektora Ochrony Przciwpożarowej.

BIURO RACHUNKOWE "LEXUS"

ul.STASZICA 18, 38-500 SANOK

biurorachunkowe@biurolexus.pl
www.biurolexus.pl

PON - PT : 8.00 - 16.00

TEL.: 13 464 84 37
KOM.: 605 556 412