Zeznania roczneBiuro Rachunkowe LEXUS zajmuje się sporządzaniem zeznań rocznych. Wypełniamy   wszystkie  typy  zeznań  rocznych,  z  dochodów  osiągniętych
w Polsce i za granicą.

W celu sporządzenia zeznania rocznego należy dostarczyć do Biura Rachunkowego LEXUS:

  • PIT 11 z wszystkich firm i instytucji, z których osiągane były dochody
  • Jeżeli chcemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem - PIT-11 z wszystkich firm i instytucji współmałżonka, w przypadku nieosiągania dochodów przez małżonka - jedynie imię i nazwisko małżonka, pesel, data urodzenia oraz adres zamieszkania

W przypadku korzystania z ulg należy dostarczyć :

  • Ulga na dzieci - pesel dziecka
  • Ulga rehabilitacyjna - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
  • Ulga na internet - faktury i potwierdzenia dokonania zapłaty
  • Darowizny - przelew potwierdzający dokonanie darowizny
  • Ulga z tytułu honorowego krwiodawstwa - zaświadczenie o oddanej krwi wystawione przez Stację Honorowego Krwiodawstwa

Nasze Biuro specjalizuje się w sporządzaniu zeznań rocznych z dochodów osiąganych za granicą.

W przypadku konieczności sporządzenia w.w. zeznania prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu ustalenia niezbędnych dokumentów i informacji potrzebnych do sporządzenia zeznania.

BIURO RACHUNKOWE "LEXUS"

ul.STASZICA 18, 38-500 SANOK

biurorachunkowe@biurolexus.pl
www.biurolexus.pl

PON - PT : 8.00 - 16.00

TEL.: 13 464 84 37
KOM.: 605 556 412