Obsługa księgowo-podatkowaObsługa księgowo-podatkowa obejmuje:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych oraz wyposażenia

Dodatkowo zapewniamy Naszym Klientom:

 • Pomoc oraz doradztwo przy otwieraniu nowej działalności i wyborze najbardziej korzystnej formy rozliczeń i opodatkowania
 • Pomoc i doradztwo przy pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności
 • Sporządzanie wniosków kredytowych, Biznes Planów
 • Konsultacje i pomoc prawną w bieżącej działalności firmy

BIURO RACHUNKOWE "LEXUS"

ul.STASZICA 18, 38-500 SANOK

biurorachunkowe@biurolexus.pl
www.biurolexus.pl

PON - PT : 8.00 - 16.00

TEL.: 13 464 84 37
KOM.: 605 556 412